Bahar Dönemi Ders Programları

Dersler 11 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

Uçak ve Uzay Mühendisliği 1. Sınıf Ders Programı burada (png)

Uçak ve Uzay Mühendisliği 2. Sınıf Ders Programı burada (png)

Uçak ve Uzay Mühendisliği 3. Sınıf Ders Programı burada (png)

Uçak ve Uzay Mühendisliği 4. Sınıf Ders Programı burada (png)

DİKKAT: Uçak ve Uzay Mühendisliği ders ön koşullarına şuradan erişebilirsiniz. İlgili dersi, ön koşulunu sağlayamadığınız halde seçerseniz derse devam edemezsiniz.

Meteoroloji Mühendisliği 1. Sınıf Ders Programı burada (png)

Meteoroloji Mühendisliği 2. Sınıf Ders Programı burada (png)

Meteoroloji Mühendisliği 3. Sınıf Ders Programı burada (png)

Meteoroloji Mühendisliği 4. Sınıf Ders Programı burada (png)

DİKKAT: Meteoroloji Mühendisliği ders ön koşullarına şuradan (liste) ve şuradan (diyagram) erişebilirsiniz. İlgili dersi, ön koşulunu sağlayamadığınız halde seçerseniz derse devam edemezsiniz.

Mesleki Uygulama (Sanayi Tecrübesi) Programı

İlgili yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.

Design Project Dersi Bitirme Tezi Sunumları

Design Project dersi bitirme tez sunumları 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde 113 No.lu sınıfta yapılacaktır.
Sunum başlama saatleri ve jüri listesi aşağıdadır.