Genel Bilgi

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin kurulması Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 01.02.2010 tarihinde kararlaştırılmış ve karar (2010/103) 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakülte, 09.12.2010 tarihli Senato kararıyla Ondokuzmayıs ilçesinde BALLICA KAMPÜSÜ adı verilen kampüste faaliyet yürütmektedir.

Fakülte bünyesinde;
1. Uçak ve Uzay Mühendisliği
2. Meteoroloji Mühendisliği

bölümlerinin açılması Yüksek Öğretim Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve B.30.0.EÖB-101.03.01-1454 sayılı oluruyla uygun görülmüştür.

Misyon

Öncelikle Türk toplumunun ekonomik ve bilimsel gelişimine katkıda bulunacak olan uçak, helikopter, uydu gibi havada ve uzayda hareket eden tüm taşıtların analiz ve dizaynı ile birlikte bu taşıtların içinde bulunduğu ortamın tanımlanması ve incelenmesi üzerine bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hâkim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip çağdaş mezunlar yetiştirmek;

Havacılık, Uzay ve Atmosfer bilimleri ve teknolojilerinde bölgesel ve ulusal gelişmeye katkıda bulunan, eğitim-öğretim programlarını destekleyen temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunun için gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmektir.

Vizyon

Havacılık, Uzay, Atmosfer Bilim ve Teknolojilerinde uluslararası saygınlığa sahip çağdaş bir araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim-öğretim birimi olarak bölgesel ve ulusal gelişmeye katkıda bulunmak.

OMÜ Kamu Hizmet Standartları