Komisyonlar

Mevlana Programı Koordinatörü
Yard. Doç. Dr. Aydemir Güralp Ural

Erasmus Programı Koordinatörü
Yard. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk

Farabi Programı Koordinatörü
Yard. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk

Muayene Kabul Komisyonu
Yard. Doç. Dr. Sema Arıman (Başkan)
Yard. Doç. Dr. Pelin Altınışık (Üye)
Memur Emrah Akar (Üye)