Komisyonlar

Mevlana Programı Koordinatörü
Yard. Doç. Dr. Aydemir Güralp Ural

Erasmus Programı Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk

Farabi Programı Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk

Muayene Kabul Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk (Başkan)
Yard. Doç. Dr. Sema Arıman (Üye)
Memur Emrah Akar (Üye)