Kütüphane

Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerinin fiziki ve çevrimiçi kullanımına açık, kampüs ağının dışından da çevrimiçi ulaşma imkanı bulunan; binlerce kitap, elektronik kitap ve dünyanın belli başlı süreli yayın veritabanlarına erişim olanağı sağlayan OMÜ Kütüphanesi, Kurupelit kampüsümüzde bulunmaktadır.

Ballıca Kampüsü Kütüphanesi için çoğunluğu İngilizce olmak üzere mesleki kitaplar satın alınmıştır. Kütüphanemizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

20150707_152101 20150707_152125