Meteoroloji Mühendisliği Staj Defterleri

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine!

Stajınız süresince doldurmanız gereken staj defteri şablonuna üst menüdeki “Fakülte->Resmi Belgeler” bağlantısından ulaşabilirsiniz. Staj defterinizi, sözü geçen şablonda belirtilen kural ve hususlara uygun olarak, yaptığınız faaliyetleri gün gün yazarak, tamamen kendi cümlelerinizle doldurmanız gerekmektedir. Deftere ekleyeceğiniz -varsa- diğer materyal de (tablo, şekil ve fotoğraf) staj yaptığınız esnada sizin tarafınızdan üretilmiş olmalıdır (cep telefonunuz fotoğraf çekme özelliğine sahip değilse staj yaptığınız yerdeki çalışanlardan yardım isteyebilirsiniz). Stajınız esnasında kullandığınız cihaz ve yöntemlerin tanıtımını da (cihaz için çalışma prensibi, kullanım yöntemi, kullanım amacı; yöntemler hakkında kısa bilgi, kullanım alanı, amacı vb) kendi cümlelerinizle, kısaca yapmalısınız.

 Staj defterlerinin elektronik versiyonları da (Word dosyaları) basılı versiyonları ile birlikte teslim alınacak ve elektronik olarak incelenecektir. Staj defterini şablonda belirtilen ve yukarıda açıklanan kural ve hususlara uygun olarak doldurmayan, defterinin herhangi bir yerinde başka bir yazılı kaynaktan (internet veya staj yapan diğer arkadaşlarınızın defterleri dahil) kopyala-yapıştır cümle, şekil, tablo veya fotoğraf bulunan öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.

Staj yapmanızdaki ve staj defteri yazmanızdaki amaç, mesleki pratik edinmek ve bu pratiği kendi cümlelerinizle raporlamayı öğrenmektir. Staj yaptığınız herhangi bir gün içinde az veya çok ne kadar mesleki faaliyette bulunduysanız, bunları yazmanız beklenmektedir. Stajınız süresince kullandığınız cihaz veya yöntemlerin uzun tanıtımlarını yapmanız, bu tanıtımları başka kaynaklardan kopyalayarak staj defterine eklemeniz beklenmemektedir. Kendi cümlelerinizle yaptığınız kısa tanıtımların yeterli olmadığını düşündüğünüz durumlarda, ilgili internet sayfalarına bağlantı verebilirsiniz.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.