Design Project Template

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü “Design Project 1” dersini alan öğrencilerin dikkatine!

Bu bağlantıdaki şablon kullanılarak hazırlanan proje raporlarının 7 Ocak 2019 tarihinden önce Dr.Öğr.Üyesi Gökhan AHMET’e teslim edilmesi gerekmektedir. Sunumlar 14-15 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olup saatler daha sonra duyurulacaktır.

Meteoroloji Mühendisliği Staj Defteri Düzeltmeleri

Aşağıda listelenen Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, düzeltilmiş staj defterlerini 18 Ocak 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Fakülte Öğrenci İşleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 

Bütünleme Sınavları ile İlgili Önemli Duyuru!

İçinde bulunduğumuz güz döneminde, UUM ve MET kodlu dersler için bütünleme sınavı yapılmayacaktır. Bu derslere, öğretim üyesi OMÜ’den olsa bile sadece fakültemiz öğrencilerinin aldığı UUM ve MET kodlu dersler de dahildir, bu dersler için de bütünleme sınavı yapılmayacaktır.

Fakülte dışından (OMÜ’den) alınan ve OMÜ öğrencilerinin de aldığı seçmeli dersler var ise ve bu öğrenciler için bütünleme sınavı yapılıyor ise, UUM ve MET kodlu olsalar dahi bu dersler için yapılan bütünleme sınavlarına öğrencilerimiz girebilirler.

UUM ve MET kodlu olmayan tüm dersler için (temel bilim dersleri vb) ise bütünleme sınavları, Akademik Takvim‘de ilan edilen tarihler arasında yapılacaktır.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.