Yönetim

Dekan V.: Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu

Dekan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Aydemir Güralp URAL

Fakülte Sekreteri: Recep AGCE